Καλαμάς στο ρου του χρόνου και της φύσης

Ο Καλαμάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της δυτικής Ελλάδας από γεωγραφική, ιστορική,  αρχαιολογική και οικολογική άποψη

Πηγάζει από το λεκανοπέδιο του Παρακάλαμου στο ΒΔ τμήμα του νομού Ιωαννίνων έχει μήκος 113 χλμ. και καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος μεταξύ των χωριών Κεστρίνη και Ασπροκλήσι του νομού Θεσπρωτίας.

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  • ·     ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ
  • ·     ενημέρωση για το πρόγραμμα
  • ·     επίσκεψη στο Καλπακιώτικο γεφύρι (απόσταση 3χλμ από το ΚΠΕ) - αρχαία   Γίτανα - Μαστηλίτσα, οικολογική περιήγηση, ενημέρωση
  • ·     οικολογική περιήγηση στο δέλτα του ποταμού ή σε πηγές του ποταμού
  • ·     οικολογική περιήγηση στα μικρά στενά του Καλαμά (σκάλα Ζωργιάνου)
  • ·     πραγματοποίηση project
  • ·     συζήτηση, παρουσίαση εργασιών

 

Το πρόγραμμα είναι πολυήμερο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι:

           
Πρώτη μέρα
09:00 - 09:15  Γνωριμία με τους μαθητές- Προσανατολισμός
09:15 - 10:00  Ενημέρωση πάνω στο πρόγραμμα
10:00 - 10:30  Μετάβαση στο Δ.Δ. Ραΐου
10:30 - 12:00  Επίσκεψη στο χώρο της αρχαίας Γιτάνης(ενημέρωση από   αρχαιολογική υπηρεσία) και μετά δίπλα  στο σύγχρονο Υδροηλεκτρικό σταθμό (ενημέρωση από τον υπεύθυνο λειτουργίας του)
12:00 - 12:15  Μετάβαση στην παλιά Σαγιάδα
12:15 - 13:45  Παρατήρηση του Δέλτα Καλαμά και των Αλυκών
13:45 - 16:30  Μετάβαση και γεύμα στην Σαγιάδα
16:30 - 18:00  Επίσκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης Καλαμά
18:00 - 19:00  Μετάβαση και παρατήρηση των πτηνών από την αποβάθρα του Κέντρου Ενημέρωσης Καλαμά
19:00 - 19:30 Επιστροφή

Δεύτερη  μέρα
09:00 - 09:30  Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα για Νεραΐδα  
09:30 - 10:30  Παρατήρηση του γεφυριού, μέτρηση PH και Ο2 του νερού
10:30 - 10:45  Μετάβαση στο Δ.Δ. Αετού
10:45 - 12:30  Ανάβαση στη σκάλα «Ζωργιάνου»  ,παρατήρηση ελέγχου διάβασης μικρών στενών Καλαμά. Ενημέρωση και παρατήρηση   της υπόγειας στοάς-χώρου ταφής κατά τη Λίθινη Εποχή   
12:30 - 12:45  Μετάβαση στο Δ.Δ. Ελαίας(Καλπακιώτικο γεφύρι)
12:45 - 13:30  Σύντομη περιήγηση στον παραπόταμο του Καλαμά ,«Καλπακιώτικο» και ιστορική αναφορά
13:30 - 13:40  Μετάβαση  στο Δ.Δ. Βρυσέλλας 
13:40 - 17:00  Γεύμα και επιστροφή Ηγουμενίτσα –Ανάπαυλα
17:00 - 17:20  Μετάβαση στο ακρωτήριο Δρεπάνου
17:20 - 19:00  Περιήγηση στις παλιές εκβολές Καλαμά και μετάβαση στο αρχαιολογικό χώρο του Ραγίου 
19:00 - 19:30  Επιστροφή στη Ηγουμενίτσα.

Τρίτη  μέρα
09:00 - 09:45  Μετάβαση στο Δ.Δ. Πέντε Εκκλησιές 
09:45 - 12:30  Περιηγητική εκδρομή στα Μεγάλα στενά του Καλαμά  
12:30 - 13:00  Μέτρηση PH και Ο2 του νερού στο τοπικό γεφύρι,αποτελέσματα
13:00 - 13:45  Επιστροφή