Υδροκίνηση 

Τοπρόγραμμα περιλαμβάνει:

•    Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ
•    Ενημέρωση για το πρόγραμμα
•    Επίσκεψη στην  Κρυσταλλοπηγή νεροτριβές Ντούμα.
•    Μετάβαση στου Τζούμα, Δ.Δ. Δάφνης -  νεροτριβές Μπαλαούρα
•    Περιήγηση παράλληλα με το ρέμα (Μπογαζιώτικο)
•    Μετάβαση Στον υδροηλεκτρικό σταθμό Δ.Δ. Ραγίου
•    Μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο Γίτανα.
•    Μετάβαση στο Σαγιάδα Επίσκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης Καλαμά
•    πραγματοποίηση project
•    συζήτηση, παρουσίαση εργασιών

Το πρόγραμμα είναι πολυήμερο

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι:

                      
Πρώτη μέρα
09:00-09:15  Γνωριμία με τους μαθητές- Προσανατολισμός . 
09:15-10:00  Ενημέρωση πάνω στο πρόγραμμα επιλογής και σχετικά με τις        δράσεις του ΚΠΕ Φιλιατών.
10:00-10:15  Μετάβαση στο Δ.Δ. Δάφνης (χωρισμός σε δύο ομάδες)
10:15-11:30  Επίσκεψη στο Νερόμυλο-Νεροτριβή του κ. Μπαλαούρα
11:30-12:00  Επίσκεψη στα μουσειακά εκθέματα παραδοσιακού χαρακτήρα του κ. Μπαλαούρα
12:00-14:00  Περιηγητική εκδρομή στο μυλαύλακα και στην συνέχεια στο παραδοσιακό μονοπάτι του Λάγγαρη ,που οδηγεί στο Δ.Δ. Κεραμίτσας (2.200 μ. απόσταση)
14:00-17:30  Γεύμα και επιστροφή Ηγουμενίτσα – Ανάπαυλα

Δεύτερη  μέρα (Α)
09:00-09:30  Μετάβαση  στο Δ.Δ. Ραΐου 
09:30-10:15  Επίσκεψη στο Υδροηλεκτρικό σταθμό (ενημέρωση από τον   υπεύθυνο μηχανικό λειτουργίας του)
10:15-10:30  Μετάβαση στο Δ.Δ. Σμέρτου σε ερειπωμένα συγκροτήματα νερόμυλων και νεροτριβών
10:30-11:00  Περιηγητική εκδρομή σε αυτά τα κτίρια και ενημέρωση πάνω στη λειτουργία τους
11:00-11:30  Μετάβαση στο συνοικισμό Μπερατέικα Φιλιατών παλιά  ονομασία Σκέπαρη
11:30-13:00  Περιήγηση στο μυλαύλακα και στους δυο νερόμυλους
13:00-13:30  Μετάβαση  στο Δ.Δ. Σαγιάδας 
13:30-17:30  Γεύμα – Ανάπαυλα

Δεύτερη  μέρα (Β)
09:00-09:30  Μετάβαση  στο Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής, συγκρότημα νεροτριβής Ντούμα 
09:30-11:30  Ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη και μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ για την ιστορία του συγκροτήματος και  λειτουργίας του  
11:30-12:00  Περιηγητική εκδρομή προς το μυλαύλακα και το τούνελ (κουμπέ)που ανοίχτηκε από την αρχή λειτουργίας του συγκροτήματος υδροκίνησης παλιάς μορφής
12:00-12:10  Μετάβαση στο κοντινό υδρόμυλο του Κούλια
12:10-13:30  Ενημέρωση ιστορική-λειτουργική-μηχανική
13:30-14:00  Μετάβαση στο Δ.Δ. Βρυσέλας για γεύμα 
14:00-17:30  Γεύμα και επιστροφή Ηγουμενίτσα –Ανάπαυλα

Τρίτη μέρα
09:00-09:15  Μετάβαση στο Δ.Δ. Βρυσέλας
09:15-09:45  Παρουσίαση από τους μαθητές(α ομάδα)  
09:45-10:15  Παρουσίαση από τους μαθητές(β ομάδα)  
10:15-11:00  Περίληψη του προγράμματος και αναφορά στις  μορφές Υδροκίνησης (επανάληψη) 
11:00-12:00  Συζήτηση-συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης