Το Κ.Π.Ε.  Φιλιατών – Θεσπρωτίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
««Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»,
τον Άξονα Προτεραιότητας Α.Π.7 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» πραγματοποίησε δράση, ενημέρωση για το δίκτυο NATURA 2000 και παράλληλα  Παρατήρηση πουλιών
στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας στις 30/09/2016.

Η δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Επαιρία και την BirdLife.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016  

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δρέπανο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας
               
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ  ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των μαθητών   εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η αλλαγή
συμπεριφοράς – στάσης των μαθητών και εκπαιδευτικών
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :  09:00 με 13:30  2ο , 3ο και 4ο Δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας
 110 συμμετέχοντες

afisa2016