Το Κ.Π.Ε. Φιλιατών – Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του έργου "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ",μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΑΠ 6, στις Περιφέρειες ΠΑΠ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε δράση, ενημέρωση για το δίκτυο NATURA 2000 καιπαράλληλα καθαρισμό της παραλιακής ζώνης στο Ξενία, Λιμανάκι και Γωνιά Ηγουμενίτσας την Παρασκευή 22-09-2017.
    Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ομάδων του 1ου και 3ου Δημοτικού Ηγουμενίτσας και του Δημοτικού σχολείου Γραικοχωρίου και υποστηρίχτηκε από την HELMEPA (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ).
     Σκοπός ήταν η, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η αλλαγή συμπεριφοράς – στάσης των μαθητών και εκπαιδευτικών σε ότι
αφορά την μόλυνση των υδάτινων πόρων.
    Ευχαριστούμε το Δήμο Ηγουμενίτσας για την παραχώρηση λεωφορείου του και το αρτοποιείο Πανταζή για τη προσφορά του σε αρτοσκευάσματα.