Στις 11 Ιουνίου 2010 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Φιλιατών

πραγματοποιήθηκε ξαθαρισμός της παραλίας της Σαγιάδας.

Η δραστηριότητα έγινε με τη συνεργασία του Δήμου Φιλιατών, την μη

κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS καθώς και των

δημοτικών σχολείων Σαγιάδας και του 2ου Δημοτικού σχολείου

Φιλιατών.