Στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Φιλιατών

 "Καλαμάς στο ρου του χρόνου"

πραγματοποιήθηκε περιήγηση της ομάδας του πρώτου σώματος

 ναυτοπροσκόπων του δήμου Ηγουμενίτσας ξεκινώντας από το δέλτα

του Καλαμά, περιοχή λιμνοθάλασσας Βατάσσα  όπου έγινε

και εθελοντικός καθαρισμός  του χώρου.