ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου,
είναι πλέον από τις πιο διαδεδομένες ασθένειες δασικών περιοχών παγκοσμίως. Ο μύκητας Ceratocystis platani, που προκαλεί την ασθένεια,
εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 στη Μεσσηνία έχει ήδη προσβάλλει  και νεκρώσει χιλιάδες δένδρων πλατάνου στην Πελοπόννησο, ενώ το 2010 η ασθένεια εντοπίστηκε  στην Ήπειρο και το 2011 στη Θεσσαλία. Ο σημαντικότερος παράγοντας επέκτασης του στην Ελλάδα ήταν η άγνοια και η  έλλειψη ενημέρωσης για την συγκεκριμένη νόσο, χαρακτηριστική περίπτωση στην Θεσπρωτία είναι  στα μικρά στενά Καλαμά ζώνη ‘’NATURA 2000’’περιοχή Φανωτής.
Σε ένα από τα  πρoγράμματα του ΚΠΕ Φιλιατών και
συγκεκριμένα στο: ‘’Καλαμάς-Αχέροντας στο ρου του χρόνου και της φύσης’, στην διάρκεια ενημέρωσης στους μαθητές στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης,
έγινε η λήψη των κάτωθι φωτογραφιών:

2015 platania1

2015 platania2

2015 platania3

2015 platania4

2015 platania5

2015 platania6