Το σύνολο των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω έτη για να δείτε τα σεμινάρια:


 

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2018 στο ΚΠΕ Φιλιατών


Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2017 στο ΚΠΕ Φιλιατών


Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2016 στο ΚΠΕ Φιλιατών


Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2015 στο ΚΠΕ Φιλιατών


Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2014 στο ΚΠΕ Φιλιατών 


Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2013 στο ΚΠΕ Φιλιατών 


 

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2012 στο ΚΠΕ Φιλιατών


 

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το 2011 στο ΚΠΕ Φιλιατών