ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
πραγματοποίησε την πρώτη ημερίδα, από της συνολικά πέντε προγραμματισμένες,στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Φιλιατών (Βρυσέλα) με θέμα:
«Πρακτική Μελισσοκομία»

Η θεματολογία είχε πρώτο άξονα: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ» 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 27-09-2013

ΣΚΟΠΟΣ: επιμόρφωση αρχαρίων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

• 40 Ενήλικες

• 03 μέλη από το Κ.Π.Ε. Φιλιατών

• 06 εισηγητές