ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 Στα πλαίσια της καθιέρωσης της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και σε συνεργασία με τα άλλα Κ.Π.Ε Ηπείρου πραγματοποίησε  ημερίδα με θέμα:

Προγράμματα και Δράσεις των Κ.Π.Ε  Περιφέρειας Ηπείρου και παράλληλα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια και Β/μια εκπαίδευση»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  08-10-2013.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

• 40 εκπαιδευτικοί
• 03 μέλη από το Κ.Π.Ε. Φιλιατών
• 07 εισηγητές