Το ΚΠΕ Φιλιατών-Θεσπρωτίας σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Παιδαγωγικής του Ομάδας και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
με σκοπό την εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση και δημιουργικότητα διοργάνωσε τριήμερο σεμινάριο εκπαιδευτικών (την πρώτη ημέρα η παρακολούθηση των εισηγήσεων ήταν ανοικτή στο κοινό)  με τίτλο «Μουσεία-Περιβάλλον-Πολιτισμός».
 Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε  σε συνδιοργάνωση με τη ΛΒ’ Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και ο τόπος των
εισηγήσεων ήταν ο συνεδριακός χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας. Ακολούθησε βιωματική προσέγγιση σε πεδία δράσεων
 κοινά με συναφή προγράμματα του ΚΠΕ όπως:  Φανωτή-Μικρά Στενά Καλαμά «Περιοχή ΝΑTURA2000», Ουζντίνα-Μεγάλα Στενά Καλαμά
«Περιοχή ΝΑTURA2000»,Πυργόσπιτο «Κούλια» Παραμυθιάς κ.ά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

• 40 Εκπαιδευτικοί

• 06 μέλη από το Κ.Π.Ε. Φιλιατών

• 12 εισηγητές