Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μουργκάνας πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Παραδοσιακοί οικισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη», ERASMUS+ KA2 την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα Γερανίου 44 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 2016-2018 «Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable Development» το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Φιλιατών.