Νέο πρόγραμμα: «Αυτοφυή και καλλιεργήσιμα βότανα στη Θεσπρωτία.»

 

Στάδια υλοποίησης

  • ·         προβολλή παρουσίαση του θέματος στους χώρους του ΚΠΕ,
  • ·         χωρισμός σε ομάδες 
  • ·         επισκεψη στο Φαρμακοβούνι για τη συλογή βοτάνων
  • ·         παρουσίαση - απολογισμός          

 

το πρόγραμμα είναι μονοήμερο.