Το κέντρο στεγάζεται στους χώρους του Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγίου του δημοτικού διαμερίσματος της Βρυσέλλας που έχουν πλέον σταματήσει τη λειτουργία τους. Τα κτίρια έχουν πρόσφατα ανακαινισθεί και καλύπτουν τις ανάγκες του κέντρου σε γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και προβολής, βιβλιοθήκες και προαύλιο χώρο για υπαίθριες δραστηριότητες (βοτανικός κήπος).

Το χωριό της Βρυσέλλας βρίσκεται στο ενδιάμεσο της διαδρομής Ηγουμενίτσα - Φιλιάτες, απέχοντας 7 χλμ. από την πόλη των Φιλιατών και 12 χλμ. από την Ηγουμενίτσα.

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

"Να αναπτύξει ένα παγκόσμιο πληθυσμό που θα έχει επίγνωση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα προβλήματά του και ο οποίος θα έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις,

τα κριτήρια και την αφοσίωση, ώστε να εργαστεί ατομικά και συλλογικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης των παρόντων προβλημάτων καθώς και την παρεμπόδιση δημιουργίας νέων" (UNESCO series No 17)

Κατηγορίες στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ανίληψη Επίγνωση: να βοηθήσει κοινωνικές ομάδες και άτομα ώστε να αποκτήσουν επίγνωση και ευαισθησία σχετικά με το συνολικό περιβάλλον και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτο.

Γνώση: να βοηθήσει κοινωνικές ομάδες και άτομα να αποκτήσουν ποικιλία εμπειριών από το περιβάλλον και να κατανοήσουν αυτό και τα προβλήματά του.

Στάσεις: να βοηθήσει κοινωνικές ομάδες και άτομα να αποκτήσουν αξίες και αισθήματα για το περιβάλλον και την επιθυμία να συμμετάχουν ενεργητικά στην περιβαλλοντική προστασία και βελτίωση.

Συμμετοχή: να δώσει στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες τη δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά σε όλα τα επίπεδα, εργαζόμενοι με κατευθύνσεις στην επίλυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος. (UNESCO and UNEP)