Στόμιο σπηλαίου: άνοιγμα ιστορικό και περιβαλλοντικό