Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και περιλαμβάνει:

Προσανατολισμός - παρουσίαση του θέματος στους χώρους του ΚΠΕ - γνωριμία με τα παιδιά,έξοδος στo πεδίo δράσης, χωρισμός σε ομάδες. Αναζήτηση βοτάνων, ενδεικτική συλλογή και έρευνα χρησιμότητας
μέσω διαδικτύου.